Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng Trần Hồng Hà đặt ra và quán triệt tới các cán bộ, lãnh đạo tham dự Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra sáng 15/7/2019 tại Hà Nội. Tham... Đọc tiếp »

Ngày 14/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT về ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Mục đích của việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phdiện tích sànc vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài Nguyên và môi trường và Các bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tổ chức thực hiện Kiểm kê... Đọc tiếp »

ngày 04/6, tại cuộc họp rà soát các nội dung triển khai Kế hoạch Kiểm kê đất đai năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chỉ đạo Tổng cục quản lý đất đai: “Cần ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong Kế hoạch Kiểm kê đất đai năm 2019”. báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục quản lý đất đai... Đọc tiếp »

ngày 16/5/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2459/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Theo Quyết định, diện tích sànng Nguyễn do diện tích sànn Toản, Phó... Đọc tiếp »

Hà Nội Xây dựng bảng giá đất 5 năm tới

(Thứ năm, ngày 16 tháng 05 năm 2019)

UBND Thành phố Hà Nội vừa Ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc điều tra, Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố được Xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật về Khung giá đất của Chính phủ; đảm... Đọc tiếp »

“tái thiết lập kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và xử phạt; rà soát Không để chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành khác, xử lý sai phạm minh bạch, Quy định rõ trách nhiệm và có Chế tài để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành quản lý cũng như giảm thiểu sai phạm và đáp ứng được yêu... Đọc tiếp »

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh huyện Đan Phượng vừa có công văn số 822/CNHĐP gửi Tổng cục quản lý đất đai và Sở Tài Nguyên và môi trường Hà Nội về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 607362 tại THÔN Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Toàn văn công... Đọc tiếp »