Ngày 6/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành văn bản số 8344/STNMT-CCQLĐĐ gửi các bộ, ngành trung ương; Các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Các chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất... Đọc tiếp »

Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng Thư ký Quốc hội vừa có Văn bản số 2656/TTKQH-TT về việc công bố 06 Nghị quyết đã được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua. Trong đó có Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng... Đọc tiếp »

Kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

(Thứ tư, ngày 21 tháng 08 năm 2019)

Bộ Tài Nguyên và môi trường có công văn số  4043/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/8/2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. công văn cho biết, trong thời gian vừa qua theo phản ánh của một số cơ quan thông tấn báo chí, một số địa phương đã... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ Quốc phòng phải đi đầu, mẫu mực về cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao đất của các doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Sáng 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ Quốc phòng phải đi đầu, mẫu mực về cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao đất của các do anh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Sáng 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng... Đọc tiếp »

ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản Thành phố Hà Nội. Theo đó, sau khi điều chỉnh, diện tích sànng Nguyễn Thế Hdiện tích sànng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố... Đọc tiếp »

Bộ Tài Nguyên và môi trường vừa Ban hành Quyết định số 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện. Điều... Đọc tiếp »