Tập trung nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến xác định giá đất và GPMB

27/10/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều 26/10, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành uỷ, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Tài chính về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo” và Chỉ thị số 09-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thời gian qua, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư, giao đất dịch vụ theo quy định tại Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó có một số dự án với khối lượng lớn, phức tạp, kéo dài. 
 
Cụ thể, Sở đã phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành quận huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB đối với các dự án trọng điểm (Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn; Dự án đường vành đai 1, 2, 3 và mở rộng đường Phạm Văn Đồng). Kết quả, giai đoạn 2016 - 2020, UBND các quận, huyện thị xã đã thu hồi đất và GPMB đối với 148.407 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 
 
Đối với xây dựng và bố trí tái định cư giai đoạn 2016 - 2020, toàn Thành phố đã thực hiện tái định cư cho 6.887 hộ (gồm 2.562 hộ tái định cư bằng đất, 1.345 hộ tự lo tái định cư bằng tiền, 2.980 hộ tái định cư bằng nhà chung cư). Về giao đất dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp, tính đến hết tháng 8/2021, trên địa bàn Thành phố đã giao đất cho 40.513 hộ (tăng 18.102 hộ so với giai đoạn 2006 - 2015), với diện tích đất đã giao là 403,39ha (đạt 80,42%) và số hộ chưa giao 9.865 hộ, tương ứng với diện tích 139,042ha.
 
Trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 09-CT/TU, từ năm 2013 - 2016, trên cơ sở đề xuất của Sở TN&MT, Sở Tài chính đã phối hợp tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố bố trí dự toán ngân sách hàng năm cho Sở TN&MT thực hiện “Đề án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố".
 
Phát biểu kết luận cuộc giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Sở Tài chính trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, Chỉ thị số 09-CT/TU. Sở đã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền tăng cường, phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí thực hiện theo nội dung được nêu trong nghị quyết và chỉ thị. Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành 375 phương án về giá đất.  
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, qua các cuộc giám sát để Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp, đánh giá lại kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, Chỉ thị số 09-CT/TU cũng như phát hiện những tồn tại, hạn chế để tháo gỡ. Do vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Tài chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao cần tiếp tục phối hợp tốt với các sở ngành liên quan, các quận, huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án mà Thành phố đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. 
 
Ngoài ra, cần tập trung tham mưu trong triển khai việc sắp xếp, xử lý nhà đất; đất thuộc quyền sở hữu của Nhà nước theo nghị định của Chính phủ; rà soát lại để tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án ngoài ngân sách Nhà nước. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến vấn đề GPMB, xác định giá đất, thu hồi đất, bố trí tái định cư... để từ đó, giúp cho Thành phố có những giải pháp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU, Chỉ thị số 09-CT/TU.

Trọng Toàn