Thông báo về hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2019

13/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 11/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 8478/STMT - VP về việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2019. Theo đó, các thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 hoàn thiện hồ sơ, nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong giờ hành chính từ ngày 16/9 đến ngày 18/9/2019. Các giấy tờ, văn bằng chi tiết trong fie đính kèm.  Đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định./.
Chi tiết fie đính kèm