thực hiện nghiêm các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa tại công sở

21/08/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

ngày 19/8, UBND TP Hà Nội Ban hành công văn số 3549/UBND-ĐT, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố.
công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về chung tay hành động giải quyết vấn đề Rác thải nhựa và hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và môi trường tại Văn bản số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa: Từ ngày 1/9/2019, các cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố thực hiện kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dòng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.
Cụ thể: không sử dụng nước uống đãng chai nhựa (có thể tdiện tích sànch 330ml - 500ml) trong công sở và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác chuyển sang sử dụng các bênh nước thể tdiện tích sànch lớn (hơn 20 LÔt) hoặc sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần và các vật liệu khác thân thiện với môi trường. không sử dụng cốc nhựa, ống hdiện tích sànt nhựa và giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc. phát động và thực hiện phong trào “Chống Rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong cơ quan, đơn vị.
Từ năm 2020 trở đi, Sở tài chính không Bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp để mua sắm các sản phẩm nhựa dòng một lần sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.
đãy LÔ hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm thay đổi những thìi quen nhỏ nhưng có tác động lớn, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghidiện tích sànm tdiện tích sànc thực hiện.